Ahrenshoop II In a heath 2015 old textiles 79 x 138 inch
In a heath / 2015 / old textiles / 79 x 138 inch
In the morning light / 2015 / old textiles / 77 x 55 inch
At the bay / 2015 / old textiles / 57 x 41 inch
At the sea / 2015 / old textiles / 40 x 19 inch